Jóval többet kaptak, mint amit reméltek volna

Különleges templomegyüttesük, parókiájuk és gyülekezeti házuk felújításáért, újjáépítéséért adtak hálát a nagyszékelyi reformátusok.

A megye legnagyobb református templomában tartott hálaadó istentiszteletre nem csak a településről és a megyéből, de egyházkerületünk távolabbi pontjaiból is érkeztek reformátusok, meghívott vendégek július 11-én. Rácz József tolnai esperes az 1Királyok 3, 1-15. alapján hirdette az Igét: a felolvasott szakaszban Salamon bölcsességet kér Istentől, de jóval többet kapott, mint amit remélt, álmodott volna.

„Egyházmegyénkben többször is átéltük ezt a csodát. Salamon bölcsessége nem az ő emberi tökéletességében rejlett, tudjuk, többször is eltért attól az úttól, amit Isten rendelt számára. Bölcsességet kért, és ez, ahogyan olvassuk, tetszett az Úrnak. Milyen kéréseket viszünk Isten elé? Salamon azt is megkapta, amiről a pogány királyok csak álmodni mertek: gazdagságot, az ellenség felett aratott győzelmet. Csak a Szentírást olvasva kérhetünk jót, Istennek tetszőt.”

„Azt kell hirdetnünk, hogy van egy ország, amit Isten rendelt az ő népének. Salamonhoz hasonlóan nekünk is állhatatosan és bölcsen kell vezetnünk a ránk bízottakat, és Krisztushoz vezetni az Istentől, egyháztól távol élőket. Az Úr Nagyszékelyen is hatalmas csodát tett, általa újultak meg épületek, emberi életek, a református közösség tagjai. Kívánom, hogy Istenre figyelve, az ő akaratát keresve ünnepeljetek és szolgáljatok, nemcsak Nagyszékelyen, hanem mindenütt, ahova az Úr küld titeket.”

Csapkovics Bertalan lelkipásztor ismertette a felújítás menetét, és név szerint is megköszönte a projektekben részt vevők munkáját, a felújítást végző szakemberek és református gyülekezeti tagok segítségét, az állami, egyházi és egyéni támogatásokat. Mint mondta, Isten dicsősége abban is megmutatkozik, hogy a legkülönfélébb szakterületekről, földrajzi tájakról gyűjt össze embereket, hogy akarata megvalósulhasson.

 A parókia energetikai felújítását 2019 tavasza és nyara között végezték. A projekthez a Dunamelléki Református Egyházkerület 5 millió forinttal járult hozzá, a munkálatok során 200 négyzetméternyi födémet szigeteltek, ablakokat cseréltek, gázfűtést alakítottak ki.

A 2020 őszétől indult, második projektben a református gyülekezeti házat alakították át és újították fel, a Magyar Falu Program 14,4 millió forintot biztosított, a megvalósításhoz szükséges további 4,6 milliót a gyülekezet önerőből biztosította. A projekt során 105 négyzetméternyi terület újult meg, két terem, vizesblokk, teakonyha jött létre. Az épület új ablakokat kapott és a tetőszerkezetet is megerősítették. A szaletlivel kiegészített gyülekezeti ház immáron a szeretetvendégségek, gyermek istentiszteletek, ifjúsági bibliaórák és fűtési szezonban a felnőtt istentiszteletek helyszíne.

Nemcsak az elmúlt hat év, hanem Nagyszékely legújabb kori történetének legnagyobb felújítási projektje indult el 2019 őszén. Az egyházkerületi és egyházmegyei támogatás által lehetőség nyílt a nagytemplom bizonyos részeinek renoválására, a munkák 2020 áprilisától 2021 áprilisáig tartottak. A 105 milliós keretösszegből 94 millió forintot a Dunamelléki Református Egyházkerület, 7,7 milliót a Tolnai Református Egyházmegye adott, a fennmaradó összeget a falu lakói és tengerentúlra elszármazott nagyszékelyiek adták össze.

A szekszárdi székhelyű kivitelező, az Sz+C Stúdió Kft. először a templomhajórész korhadt szerkezeti elemeit cserélte ki, majd statikailag erősítette meg az épületet. A második ütemben a tető szakaszos bontását végezték el, új lécezést és cserépfedést készítettek. A hajó íves részén mind a háromezer cserepet vágni kellett. A nagytemplom tornya új deszkaburkolatot és tagolt, korcolt réz borítást kapott. A felújítás fontos része volt az épület körüli alagcsövezés, a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése. A torony tartószerkezetét csaknem teljesen kicserélték. A nagytemplom toronytestének felső része fehér, az alsó rész még a kék-fehér színpárt viseli magán, ennek  újrafestése a következő lépcsőfok a felújítás hosszas folyamatában.

A hálaadó istentiszteleten a tárnoki Gaudium Kórus szolgált, az énekkar repertoárjában magyar és külföldi egyházi kórusművek, népdalfeldolgozások is szerepeltek. Az ünnepség szeretetvendégséggel, és a kistemplomban helyet kapott, a felújítás megörökített pillanatait, tárgyi emlékeit tartalmazó kiállítás megtekintésével zárult.


Korábbi cikkünk a témában:

Református kincs a dombok között

  • Történelmi felújításon esett át Tolna megye legnagyobb református temploma. Az épület a gyülekezet és a falu különleges, viharokkal és megújulásokkal teli történetének jelképe.

Nagyszékely - hálaadó istentisztelet