Mezítelen voltam, és felruháztatok

- támogatott lakhatás Cegléden

A Református Szeretetszolgálat július 3-án hálaadó ünnepséget szervezett: a fenntartásában működő Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon munkája ugyanis új szolgálattal bővült. A támogatott lakhatás lehetővé teszi, hogy szakemberek segítségével nyolc fogyatékkal élő lakó kezdje meg önálló életét egy külön erre a célra vásárolt lakásban. A beruházás 2023-ban indult, és mintegy száz millió forint értékben valósult meg.

Az alkalom Baráthné Hatházi Eszter intézményi lelkipásztor köszöntésével kezdődött, majd Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke szolgált áhítattal Mt 5, 21-24 alapján.

„A teremtésben kapott feladatunk, hogy azt az életet, amelyet Istentől kaptunk ajándékba, azt óvjuk, védjük, gyarapítsuk. Életvédők vagyunk. Az életvédelem az az emberi viszonyainkban kezdődik, ott, hogyan tekintünk a másik emberre. Úgy tekintünk minden emberre, mint Isten alkotására: ez eleve meghatározza azt, hogy mit gondolhatunk a másikról.”

„Minden ember Isten alkotása, és minden ember megváltásra szorul, ebben egyformák vagyunk. Ugyanúgy osztozunk ebben a sorsban, a megváltásra szorultságban. De az igazság egyik fele, mert a másik fele az, hogy mindannyian megváltottak vagyunk” – mondta.

Dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója igei köszöntését szintén Máté evangéliumából hozta: „Mezítelen voltam, és felruháztatok” – helyezte a hallgatóság szívére. „Sokan dideregnek a társadalmunkban, mert nincsenek felruházva jogokkal, esélyekkel, lehetőségekkel. Nekünk látnunk kell ezeket az embereket, és segítenünk kell őket abban, hogy önálló és teljes életet tudjanak élni, amelyben visszanyernek sok olyan készséget, képességet, melyet a nagy intézmények ellátása nem tett lehetővé. Segíteni kell őket abban, hogy a környező társadalom feleszméljen, hogy ők nem terhet jelentenek számunkra, hanem erőforrásai a helyi közösségeknek, és testvéreink Krisztusban, mert Isten őket is a maga képére teremtette. Az új szolgálat, a támogatott lakhatás ezt az önállóságot, a fogyatékos ember autonóm életét tudja visszaadni.

Az új szolgálat indítása illeszkedik abba a törekvésbe, hogy minden, fogyatékos személyeket gondozó intézmény rendelkezzen olyan koncepcióval, amely a szolgálat személyre szabottságát és a szolgáltatási minőség javítását szolgálja és amely segíti a nagy létszámú intézmények lebontását és átalakítását, és kis, családias támogatott lakhatási formák elterjedését.

Erdeiné Makra Julianna intézményvezető hálatelt szívvel köszönte meg, hogy ennyien összegyűltek az az ünnepi alkalmon, majd külön-külön bemutatta a beköltözőket. Ezt követően Csáky András polgármester is kifejezte örömét, milyen nagy dolog Cegléd életében, hogy ilyen szolgáltatással bővült a szociális ellátórendszer.

A lakók közös énekkel, műsorral, verssel és szeretetvendégséggel kedveskedtek, majd körbevezették a jelenlévőket. „Az volt az álmom, hogy itt élhessek”-  szólt az egyik itt lakó a szobájára mutatva.

Hálatelt szívvel köszönjük meg a lehetőséget, hogy az Úr Isten kegyelméből a Magyar Református Egyház zsinati intézményei történetében először valósulhatott meg a támogatott lakhatás intézményrendszerünkben!

 

A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon bemutatása
A Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon az egyik legrégebbi református diakóniai intézmény. Az Otthon Molnár Mária diakonissza (1886-1943) nevét vette fel, aki Pápua-Új-Guinea területén élők között végzett külmissziói szolgálatot. A gyógyítás, a tanítás és az igehirdetés tekintetében szolgálatát egész életét meghatározó küldetésnek tekintette. Szolgálatát és elhivatottságát az otthon példaértékűnek tekinti.
1947-ben jött létre az intézmény, és 1951-től vállalta fel a fogyatékkal élő személyek ellátását. A ’60-as, ’70-es évek nehézségeit követően 1986-ban egy nagyobb összegű adomány tette lehetővé bővítését és felújítását, majd 1997-98 között ismét jelentősen megújult.
2007-től működik Támogató Szolgálat az intézmény szervezeti keretein belül. A szolgálat lehetőséget biztosít az ellátási területén lévő fogyatékkal élő testvérek életvitelének segítésében. 2023-ban az új ingatlanokkal a tevékenységek is bővültek: a támogatott lakhatással és a fogyatékkal élők nappali ellátásának szolgálatával.
Az intézmény mintegy kilencven közép- és súlyos fokban testi és értelmi sérült gondozott számára biztosít bentlakásos elhelyezést jelenleg három helyszínen Cegléd városában otthoni, valamint nappali ellátás és támogatott lakhatás keretében.  

Támogatott életvitel

A támogatott életvitel azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személyek a saját otthonukban élve eldönthetik, hogy kitől kapják a támogatást, és hogyan éljék az életüket. A támogatott életvitel alapelve, hogy minden fogyatékossággal élő személy – a fogyatékosság mértékétől és típusától függetlenül – képes döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogyan szeretne élni, még akkor is, ha döntéseit nem a konvencionális módon hozza meg.

A támogatott lakhatás szolgáltatás ebben a szemléletben, otthonos környezetben jött létre. A célja az, hogy a lakók a közösség aktív részesei lehessenek és a képességeihez mérten az önrendelkezés, és az autonómia legmagasabb szintjét megéljék. A házban lakók saját maguk döntenek a programjaikról, maguk takarítanak, rendezik a háztartást az együttélés szabályai szerint.

TÁMOGATOTT LAKHATÁS CEGLÉDEN