Tanúságtevők lehetünk Isten missziójában

Hetedik tanévét zárta június végén a Tanúim lesztek! missziói tanítvány- és munkatársképzés, az ünnepi alkalomnak a Budapest-Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség adott otthont.

Az Atya igazi imádókat keres – mit jelent ez a mindennapokban? Hogyan váltsam a hitemet tettekre? Hogyan osszam meg az evangéliumot a munkahelyemen? – ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik részt vesznek a Tanúim lesztek! képzésen, melyet 2019-ben indított el Magyarországon három református lelkipásztor, Dani Eszter, Harmathy András és Lovas András az amerikai Surge School adaptációjaként. A tanfolyamot a zsinati Missziói Iroda átalakulása után a Dunamelléki Református Egyházkerület Missziói Szolgálata fogadta be.

A tanfolyam négy szakaszának legfőbb célja a gyülekezetek missziói látásának formálása, valamint tagjainak hitbeli megújulása és a szolgálatra való felkészítése, az Isten missziójába való bekapcsolódás. A résztvevők gyülekezeti csoportjaikban hetente egyszer tanulmányozták a Bibliát és a tanfolyamhoz kapcsolódó segédanyagokat, ám a tanév során több alkalommal volt lehetőségük más közösségek tagjaival együtt is elmélyedni Isten üzenetében. Az elmúlt évben huszonnégy gyülekezetből több mint háromszázan kapcsolódtak be a közös ismeretszerzésbe.


A rákospalota-óvárosi záróalkalmon a házigazdai szerepet betöltő Hekli Katalin lelkipásztor kifejezte háláját az elmúlt egy évért és Isten által a résztvevőkben elvégzett munkáért. „A tanfolyamnak az volt a célja, hogy a próféták prófétáljanak, hogy az elhívottak tanúskodjanak, hogy tudjunk és akarjunk bizonyságot tenni – akkor is, amikor hálás a szívünk, és akkor is, amikor nehezebb” – fogalmazott.

Harmathy András szentendrei lelkipásztor, a képzés egyik szervezője elmondta, hogy a mindennapi egyházi életben általában rejtve marad, kiben milyen munkát végzett el Isten. „Különös látni, hogy ez most itt mind a felszínre bukkan, amikor rácsodálkozunk, hogy ’Neked is, nekem is. Benned is, bennem is.’ Jó, hogy nem csak a gyülekezetben tudjuk megélni a közösséget és elmondhatjuk egymásnak, hogy Jézus hogyan formál, a Szentlélek hogyan gyógyít, vigasztal és bátorít:”

A közös ünneplés során a dicsőítést a Budapest-Pestszentimrei Református Egyházközség csapata vezette, Isten Igéjével Kovács Áron lelkipásztor szolgált a 63. zsoltár alapján. „Tudd, mire szomjazol, mert a világ is arra szomjazik! Arra a békességre vágyunk, amellyel Isten a teremtés hajnalán megajándékozott minket. Csakhogy a mai kor úgy próbálja ezt megtalálni, hogy kivonja Krisztust a képletből. Krisztus azonban az élet vize, Ő maga az élő víz forrása. Ő a történelem középpontja, akiben minden szomjazó lélek megelégedésre talál. De itt nincs vége. Feladatunk van, hiszen – ahogyan Pál apostol fogalmazott – a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Az élő vizet ingyen kaptuk, ingyen is adjuk tovább, váljunk áldássá ott, ahová Isten küld minket!” – buzdított a kistarcsai református gyülekezet nemrég beiktatott lelkipásztora.

A találkozó legmegindítóbb pillanatai azok a bizonyságtételek voltak, amelyeket a Tanúim lesztek! képzés résztvevői mondtak el – szavak nélkül. Kartonlapokra írták fel, hogy miben élték meg a legnagyobb változást a képzés során: volt, akinél a kérdések, a kétségek és a bizonytalanság bizonyossággá vált, a káoszból rend lett; más lelketlen főnökből változott lelkes vezetővé, egy résztvevő pedig reménységet talált a nagy történet fényében a zavaros jövőkép helyett.

„Gyakran beleütköztem helyzetekbe, emberekbe, gondolatokba, akár saját magamba is, ezért sokat jelentett a felismerés, hogy ezek tulajdonképpen missziói találkozási felületek” – fogalmazott Rácz András, a pestszentimrei református gyülekezet tagja. „Ahol kérdéseink vannak, ott a misszió helye. Ahol valamilyen nehézséggel találkozom, ott Isten válaszolni fog.”

A fasori gyülekezetbe járó Farkas Katalin számára a Tanúim lesztek! alkalmai sokkal többet jelentettek, mint egy kilenc hónapig tartó, intenzív kurzust olvasmányokkal, előadásokkal és feladatokkal. „Egész életre szóló programot, célokat és feladatokat adott. Olyan tudásanyagot kaphattunk, amit lehetetlen egy év alatt megemészteni vagy a gyakorlatba ültetni. Megértettem, hogy a nagy történetbe hogyan illeszkedik az én történetem, az én szívemnek a tisztulása és átalakulása, valamint az, hogy a munkámhoz milyen a hozzáállásom, és ezzel hogyan végezhetek missziót a világ felé” – mondta.

„Nagyon jó látni, ahogy összeáll a résztvevőkben a nagy ív, és átélik, hogy részesei és meghívottjai Isten nagy történetének” – összegezte Dani Eszter solymári református lelkipásztor, a képzés társszervezője. „Egész keresztény életükre kapnak a résztvevők egy olyan gerincet, útmutatást vagy irányt, amibe utána minden más is be tud csatlakozni. Lelkészként nagyon hálás vagyok azért, hogy láthatom, hogyan fakadnak ebből nagy áttörések, és hogyan erősödik meg bennük az identitás, hogy ők Isten gyermekei.”

A Tanúim lesztek! képzés jövőben induló kurzusaival kapcsolatban további információ kérhető Dani Esztertől a dani.eszter@reformatus.hu e-mail címen.

Fotók: Dezső Attila