DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2020. február 29. szombat

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Lk 11,1–13 Isten jósága abban mutatkozik meg, hogy ad. Az imádságról való ta-nítás is erről szól. Ad mindennapi kenyeret, bűneink bocsánatát, meg-adja, hogy megismerjük az ő akaratát, és neki szolgálva hirdessük az Ő országát. Nem csap be...
Lk 11,1–13 Isten jósága abban mutatkozik meg, hogy ad. Az imádságról való ta-nítás is erről szól. Ad mindennapi kenyeret, bűneink bocsánatát, meg-adja, hogy megismerjük...
1Kor 12,27–31a   „És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban…” (28a. v.)           Isten más-más feladatokkal akar megbízni a gyülekezetben az ő terve sze...
1Kor 12,27–31a   „És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban…” (28a. v.)           I...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

„Azért, mert Jókaynak hívnak”

Zsófi néni versei

Anyaként is egyensúlyban

Imáink

„Ökumenéni”

„Nincs olyan idő, amely felmentene az imádkozás alól"

Isten tenyerén lenni

Autómentő angyalok

De ha nem tenné is…

Ünnep

Nem marad gyermek

Megőrizlek

Küzdelem

Az út az ünnepig

Kapcsolatra teremtve

Megtartó kapcsolatban

Megőrizve a szerelmet

Egymást átölelve

Szeretet-szövetségben

Nincs szeretet sebezhetőség nélkül

Szeretetben kapcsolódva

Közös felelősségünk

Mit tehetünk fennmaradásunkért?

A gazdagok felelőssége

Valósággal a valóságért

További híreink

„Rólam, de másoknak”

Azt nem, mert az fáj...!

Veretes szövegek új köntösben

Apám elvette az anyósomat?

Kilépés helyett

Finom borok református módra

Ketten egy kenuban

Legolvasottabb írásaink

Kié a szívünk?

Ahol a változás elkezdődik

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • „Ökumenéni”
  • Autómentő angyalok
  • „Nincs olyan idő, amely felmentene az imádkozás alól"

Portré

„Azért, mert Jókaynak hívnak”
Mi motivál valakit arra, hogy rászoruló református diákokat, határon túli iskolákat és gyülekezeteke...
Vannak pillanatok, amikor ki kell állni magunkért, és vállalni múltunk örökségét. Jókay Károly mesélt nekünk családjáról, személyes útjáról és a szemléletformálás fontosságáról.