Simontornyán minden „téglára” szükség van

Az egyháznak harcolnia kell

Él, ezért zengjük Ő dicséretét!

Családunkért, falunkért, a fiatalokért

Új lelkészükkel tanulják az elfogadást

Hitvallásuk része

Mélyrehatóan a lelkészi lét kérdéseiről

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”

Növekednek

A „változhatatlan" Szokolyán is megváltozhat

Nem vagyunk egyedül ifivezetőként

Zenei és lelki ajándék, amit másoknak átadok

Kétszáz éve a Megváltó szavára építenek

Tanúim lesztek!

Testvéreim a falak között

Egységben az erő

Szabadság, igényesség, önzetlenség a zene nyelvén

A lelki építkezés ideje

„… jutalmad, hogy tehetted...”

Világító fáklya