Lehetőség a megfiatalodásra

Fehérek az aratásra

Csak egy szót adj

Meglepődhetsz, de a pünkösd értünk történt és nem Jézusért!

Pünkösdi tűz

Egyek lettünk

Anya

Fáradságos munkával?

Él, ezért zengjük Ő dicséretét!

Krisztus feltámadott!

A Megfeszítettről hétféleképpen

Júdás csókja

Új lelkészükkel tanulják az elfogadást

Kossuth szíve

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”

Perelj, Uram, a velem perlőkkel!

A „változhatatlan" Szokolyán is megváltozhat

Kétszáz éve a Megváltó szavára építenek

Biztos támasz a „zivataros századokban”

Szolidaritásban és együttműködve élni