Ahol jó helyen vannak a gyerekek

Szeptember elsején már református iskolaként nyitotta meg a kapuit a kispesti Ady Endre Általános Iskola. Harkai Ferenc, a fenntartó Kispest-központi református gyülekezet lelkipásztora azt mondja: olyan „elitképzést” akarnak, amely minden egyes gyerek számára elérhető, bárhonnan érkezik is hozzájuk.

A szülők és a tanárok döntő többsége a kezdetektől támogatta, hogy a református egyház vegye át a jelenleg csaknem 300 gyereket befogadó iskolát. Egy korábbi szavazáson a szülők 81 százaléka nyilatkozott úgy, hogy támogatják a változást – mondja Harkai Ferenc.
– Minden reménységünket meghaladta ez a pozitív hozzáállás, amit elsősorban a nagyszerű tanári karnak köszönhetünk. Talán ők is megérezték, hogy jobb lehet olyan közösséghez tartozni, amely kizárólag rájuk figyel. A városnak ugyanis sok iskolája van és egy önkormányzati rendszerben nem juthat mindig egyformán figyelem és elegendő anyagi forrás az összes intézményre – véli a lelkipásztor.

Bérleti díjat kérnek
Hiába támogatták azonban a szülők és a tanárok az átvételt, mégsem volt zökkenőmentes. A városvezetőség több mint havi 5 millió forint bérleti díjat akart tőlük kérni azért, hogy használhassák az iskola épületét. – Tudomásom szerint erre sehol nincs példa. A kerületben a katolikus iskola sem fizet azért, hogy a gyerekek abban az épületben tanulhassanak – teszi hozzá a lelkész. Végül abban egyezett meg az egyházközség és a város vezetősége, hogy az első évben nem fizetnek bérleti díjat a reformátusok, a továbbiakban azonban az önkormányzat akár havi egymillió forintot is kérhet az egyháztól az épület használatáért. Harkai Ferenc a tárgyalásokon és az önkormányzat testületi ülésén is hangsúlyozta: ha bérleti díjat kér az önkormányzat, a pénzt a kispesti gyerekektől veszik el, hiszen ezt az összeget az iskola működtetésére fordíthatnák.

Szeretni és figyelni
Az iskola épületével is sok még a tennivaló, mert több helyütt rosszak a vizesblokkok, és egyes részeken a tető is beázik, amit a vagyonkezelő úgy próbált orvosolni, hogy nejlont terített a tetőre. – Nemrégiben szólt az egyik tanítónő, hogy ki kellene festeni a termet, mert ismét beázott. Továbbítottam a gyülekezet gondnokának a kérést, és már másnap mentünk is festeni. Persze nem tudunk majd minden kérést hipp-hopp teljesíteni, de ez az eset is bizonyítja, hogy mennyivel gördülékenyebben mehetnek a dolgok, ha nem kell hosszas kérvényeket fogalmazni, hogy valami történjék. Egy korábbi hetedikes hittankönyvben van egy lecke, amiben az olvasható: a régi keresztyéneket arról ismerték fel, hogy szerették egymást. Szeretnénk mi is olyan emberekké válni, akik szeretik egymást és figyelnek a másikra. A tanári kar kiváló, az pedig főleg rajtunk múlik, hogy a nálunk tanuló gyerekek milyenné válnak.

Missziós lehetőség
A kispesti református gyülekezet olyan környezetben működik, ahol mintegy 11 ezer lakótelepi lakás van. A telepen élőket nem mindig könnyű megszólítani. A gyülekezet fontos missziós lehetőséget lát az iskola működtetésében. Óvodájuk már van, szeptemberben 72  kisgyerek kezdi meg a tanévet. – Azért fontos az óvoda és az iskola számunkra, mert tudjuk, hogy egyszer majd ezek a gyerekek lesznek a presbiterek és gondnokok, ez lesz a munkánk igazi mércéje. Az óvodások azért is különösen fontosak, mert ők még nem tudnak egyedül eljárni az istentiszteletre, ezért mindig a szülőkkel érkeznek. Így egyre szorosabbra fűződnek a szálak a családokkal, a csendes hétre is nagyon sokan eljöttek velünk.

Minden lehetőséget megadnak
Az egyházi iskolákat, függetlenül attól, hogy milyen felekezetűek, gyakran éri az a vád, hogy elitképzést folytatnak. Harkai Ferenc erről másként vélekedik. – Mi úgy akarunk elitképzést, hogy az a szegénysorból származó cigánygyerekek számára is elérhetővé váljon. Ha akar tanulni a gyerek, bárhonnan érkezzék hozzánk, nálunk minden lehetőséget megkap hozzá. Sok roma gyerek tanul az iskolánkban, szeretjük őket, és a legjobbat akarjuk minden gyereknek. Talán azért került be a köztudatba, hogy az egyházi iskolák elitképzők, mert az értelmiségi réteg pontosan tudja, hogy a gyerekeik többet kapnak ezekben az intézményekben. Valóban igyekszünk jobb feltételeket nyújtani. Mondok egy egyszerű példát: ha az óvodánkba belép egy szülő biztosan azt látja, hogy mindig van valaki a gyerekek körül, rájuk figyelnek, velük foglalkoznak, és nem a telefonjukon csüngenek a pedagógusok.

Jó helyen lesznek
A kispesti református iskola az összes tanárt átveszi, akik szeretnének továbbra is ott tanítani, és minden gyereket ellátnak. Az iskolában eddig 21 református hittanos tanult elsőtől a nyolcadikig. Most a 39 elsős gyerekből 31 hittanra jelentkezett, közülük 23-an a reformátusokhoz. Vagyis még el sem kezdődött a tanítás, máris bekövetkezett a változás. –  Olyan ez, mint ahogyan annak idején fogalmazott egy lelkész a reformációról: „olyan hamar megszokták, hogy a papnak már felesége is van”. A hitoktatást a legjobb tanító végzi majd, akit ismerek: a feleségem, Judit tanítja majd a kicsiket, és tudom, hogy szeretni fogja őket, és törődik velük. A gyerek nálunk nagyon jó helyen lesznek.

Az évfordulón
Külön öröm, hogy éppen a reformáció 500. évfordulóján indulhat el az újabb kispesti református iskola – fogalmaz Harkai Ferenc. – Hálás vagyok, hogy ebben a történetben összefogott és támogatott minket az egész egyház. Sokat segített Bogárdi Szabó István püspök úr, Gér András zsinati tanácsos úr, Papp Kornél úr, a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője. Amit pedig mi, emberek nem tudtunk elintézni, azt megadta nekünk az Úr. Soli Deo Gloria.

Fekete Zsuzsa
Képek: Kapás Csilla