Pályaorientációs mozaik a Lónyayból

Gimnáziumunkban 2017. október 26-án került megrendezésre a Pályaorientációs Nap, melynek változatosságát és magas színvonalát számos felsőoktatási intézmény delegáltja biztosította.

A napindító, óprotestáns liturgiát felelevenítő istentiszteletet és az iskolai kórusunk nagyszerű előadását követően a 10., 11. és 12. évfolyam diákjai fontos információkat szerezhettek a Diákhitel Központ képviselőjének referálásából olyan pályázati és ösztöndíj-lehetőségekről, amelyek a későbbi tanulmányok anyagi hátterét fedezhetik.

A következő etapban a nagygimnazista osztályok tagjai összesen 16 szekcióelőadás közül választhatták ki azokat, amelyek továbbtanulási szempontból, számukra érdekesnek tűntek. Az előadások tematikája felölelte a bölcsészettudomány, állam- és jogtudomány, informatika, hadtudomány, műszaki területek adta képzési lehetőségek vonzó perspektíváit.

A KRE BTK képviseletében dr. Sólyom Réka (Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa) bemutatta Magyarország 7. legjobb egyetemének BTK, ÁJK, Hittudományi Karán, illetve Tanítóképző Főiskolai Karán megvalósuló oktatási stratégiákat, amely Budapesten, Nagykőrösön és már Marosvásárhelyen is folynak.

A PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karának küldöttei olyan programokat, lehetőségeket ajánlottak a középiskolásoknak, amelyek a természettudományos szakok lehetőségeit aknázzák ki. A számos program célkitűzései között szerepel a környezettudatosságra való nevelés, a tanulási hatékonyság elősegítése, amelyet különféle rendezvényekkel népszerűsítenek: pl. bionikai akadályversenyek, Beesmarter, táborok, makerspace keretein belül.

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának előadója a pályaorientáció motivációs tényezőit helyezte előtérbe, illetve azokat a területeket, amelyek meghatározzák a tehetség, a siker és a közösség egymáshoz való viszonyát. A hivatások világából pedig a mérnöki profilok lehetőségeivel ismerkedhetett meg a hallgatóság.

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. előadói a „Jelentkezz légiforgalmi irányítónak!” című blokkjukban bemutatták azokat a lehetőségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezt a rendkívül speciális területet is meghódíthassák pályakezdő fiatalok. Intézményünkben olyan szimulációs játékot is bemutattak, amelyek igencsak felkeltették a diákok amúgy is éber érdeklődését.

A Personal branding, avagy Személyes márka című előadást Juhász Erika, szakközgazdász-fejvadász adta elő, aki az álláskeresés buktatóinak áthidalására mutatott stratégiákat, pl. hogyan kell viselkedni egy állásinterjún, hogyan maradhatunk hitelesek, őszinték.

Ernszt József törzszászlós és Csuha Ádám törzsőrmester a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság toborzóirodájából egy promóciós videó segítségével a katonaélet varázslatos hétköznapjaiba kívánta beavatni tanuló ifjúságunkat. Bartos Nándor szakaszvezető pedig hiteles, lebilincselő személyes életútjának bizonyságával nagy hatást gyakorolt a diákokra.

Az informatika teremben Domaházi Margit és Janzsó Nóra tanárnő vezetésével a tanulók interaktív önéletrajzírásban vehettek részt, amely során az önéletrajzok típusairól, a pályáztatok és a motivációs levelek összefüggéseiről kaphattak átfogó képet.

Az építészet rendkívül hasznos voltát és bravúrjait egyaránt megismerhettük dr. Baráti Ilona egyetemi docens előadásában, aki a BME Építőmérnöki Karáról látogatott el diákjainkhoz.

A Lónyay egyik régebbi növendéke, Végh András a SOTE hallgatójaként látogatott el hozzánk, aki az orvosi képzés oktatási struktúrájáról, a tanulóévek alatti tudatos időbeosztás és az elhivatottság fontosságáról beszélt ötödévesként meglehetősen nagy hitelességgel.

A kilencedik évfolyam öt osztálya pedig – lévén a pályaválasztás számukra még nem napi feladat – a Nemzeti Múzeumban, „A reformáció 500 éve” időszaki kiállításon a magyarországi reformáció történetének folyton változó, összetett viszonyaival ismerkedhettek.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy tematikus napunk minden évfolyam számára hasznos tartalommal bírt: azoknak is, akik már tudják, milyen irányba szeretnének továbbmenni, és azoknak is, akik csak néhány év múlva kerülnek majd szembe ezzel a fontos döntési lehetőséggel.

dr. Kiss Magdalena