Reménység ellenére remélni

Történelmi mérföldkő a csömöri gyülekezet, de a település életében is a Magvető Házának átadása. A beruházás első ütemében felépült a gyülekezeti terem, a lelkészi hivatal, valamint a lelkész szolgálati lakása, de a közeli jövőben kitárhatja ajtaját Isten Háza is.

Június 16-án az ünnepélyes birtokbavétel hálaadó istentisztelettel és szeretetvendégséggel fogadta az érdeklődőket. Az eseményen igét hirdetett Bogárdi Szabó István református püspök, valamint Nyilas Zoltán esperes. Beszédet mondott Simon Tamás, Tuzson Bence közigazgatási államtitkár, Csömör országgyűlési képviselőjének kabinetfőnöke, valamint Fábri István polgármester és Esztergály Előd Gábor, a gyülekezet lelkipásztora, továbbá Deák Ferenc gondnok.

„A reménység ellenére való remény azt jelenti: valaki nekem ígéretet adott és erre az ígéretre rábíztam magam! Nem én találtam ki magamnak ezt a reményt, nem én álmodtam és nem én terveztem. Nem én állítottam fel a körülményeket sem! Hanem Isten belehívott engem valamibe, egy ügybe” – fejtette ki igehirdetésében Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke az új gyülekezeti otthon birtokbavételén. A püspök így folytatta: „A nagy eltervezés részesévé tett és belehívott az én egyszerű emberi történetemmel, az én és a családom életidejével egy nagy, a világ alapjainak felvettetése óta, az új világ megérkezéséig tartó folyamatba. Az ember megteremtésének és üdvösségre vezérlésének nagy történetébe.

Ebben a történetben Ő adja és valósítja meg az ígéretet, Ő teremti meg ennek a feltételeit. Minket pedig arra hív, hogy engedelmesen, szabad szívvel fogadjuk áldásait. A csömöri református ügy így része Isten nagy tervének. Nem egyetlen ügy, nem kizárólagos ügy – még ha a csömöriek számára az is –, hanem az engedelmességünk ügye” – hívta fel a figyelmet. „Isten meghívott bennünket reménység ellenére remélni! Kicserélni a mi reményeinket az Isten ígéretére. Kicserélni a mi törekvéseinket Isten áldásaira. Kicserélni a mi igyekezeteinket, vágyainkat Isten igaz megismerésére. Kicserélni a saját gondolatainkat és szavainkat Isten magasztalására és dicsőítésére.”

Ezen a területen, ahol most állunk, még látni a régi világ egy-egy darabját – utalt a még látható építési betondarabokra. „Amikor legközelebb eljövünk, már a templom felszentelésére, itt minden ki lesz cserélve. Azt kívánom, hogy mi magunk is, akik mindennek megélői, támogatói és érette imádkozói vagyunk, kicserélődjünk: reménység ellen remélőkké. Magunk útján járók helyett Isten útjára meghívottakká. Keresztelő János, amikor látja Jézust, Isten bárányát, ezt mondja: nékem alább kell szállanom, néki feljebb kell emeltetnie! A parókiánál, a gyülekezeti háznál nemcsak léptékében, hanem jelentőségében is nagyobb fog itt épülni, de a templomnál is nagyobb van jelen: maga az üdvözítő Úr Jézus Krisztus, akinek kegyelmére, szeretetére és dicsőítésére elhívott minket az Isten” – zárta szavait a református püspök.

„Bölcs terveit megérleli”
„Rügyet fakaszt az ág, bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát…” – énekelte a gyülekezetnek Lipcsei Edit énekművész – Esztergály Előd Gábor lelkipásztor édesanyja – Az Úr csodásan működik című dicsőítő éneket. A lélekemelő dallamokhoz csatlakozott a közel kétszáz ünneplő jelenlévő is, hálát adva az Úrnak azért, hogy a történelem sodrában növekedett gyülekezet régi álma teljesült a Magvető Házának megszületésével, valamint a következő évben Isten Házának felépítésével.

A gyülekezethez az elmúlt esztendőkben sokan csatlakoztak. A hívek egyharmada aktív önkéntes munkát is teljesít. Az újonnan épült Magvető Háza több mint hetven férőhelyes gyülekezeti terméhez teakonyha is készült, hogy az istentiszteletek után szeretetvendégséget is tudjanak tartani, így teremtve alkalmat egymás jobb megismerésére.

A gyülekezet évtizedek óta gyűjtött saját otthonának megvalósítására. Mire az idő eljött, több mint 20 millió forint önerővel, valamint az Északpesti Református Egyházmegye támogatása által további csaknem 30 millió forinttal rendelkeztek, amelyhez végül a magyar kormány 95 millió forintot biztosított.

Csömöri református mérföldkövek
Csömörön 1537-ben tartották az első református istentiszteletet, de a közösség sokáig szórványként működött. Havi rendszerességgel csak 1950-től volt látogatható istentisztelet az evangélikus templomban. A rendszerváltozást követően a növekvő gyülekezet már minden vasárnap összegyűlt Istennek hálát adni. A Magvető Házának, azaz a 2018-ban átadott imaháznak helyet adó telket 2007-ben, Riskó János lelkészi szolgálata alatt kapta a gyülekezet a Bátovszky György polgármester vezette csömöri önkormányzattól.
Jelentős változásnak számított, amikor 2010-ben missziói egyházközséggé válhatott a gyülekezet, és Esztergály Előd Gábor személyében önálló lelkészt kaptak. Az összetartó reformátusok továbbra is csak erősödtek, így a református egyház, valamint a magyar kormány támogatásával végül a régóta áhított szándékból valóság lett. Korszerű kőépület, illetve lelki táplálékot nyújtó meleg hajlék és saját otthon épülhetett, amelyet Magvető Házának neveztek el.

 

Erősítik a gyülekezeteket
„Természetes, hogy egy keresztény elveket valló kormány támogat egy református kezdeményezést” – mondta köszöntőjében Simon Tamás, Tuzson Bence országgyűlési képviselő kabinetfőnöke. „Hisszük, hogy a templomok és imaházak építésével erősítjük a hazai gyülekezeteket, és így támogathatjuk nemzetünk lelki megerősödését” – tette hozzá.

„A magvetés most láthatóvá vált”
„Köszönjük, hogy a csömöri református gyülekezet is kapott tőled látást, feladatot és munkát” – mondták a Nyilas Zoltán esperes által vezetett hálaadó imában a jelenlévők. „Köszönjük, hogy az évtizedek óta folyó magvetés most láthatóvá vált az önálló gyülekezet életében. Köszönjük, hogy Te voltál és Te vagy gondolkodásunk formálója, csüggedéseinkben bátorítónk és most az örömünk beteljesítője. Köszönjük neked az önkéntes szolgálatra való időt, hogy az egyházunkban és a közéletben szolgálókat is arra indítottad, hogy jó szóval és anyagi forrással épülhessen a Magvető Háza. Te légy az első, lépj be Igéddel és Szentlelkeddel életünkbe. Szórd a magot a te szolgálódon keresztül, és add, hogy értsük a Te üzenetedet. Add, hogy történjen velünk a te Igéd szerint. Ámen.”

Esztergály Zsófia Zita

Fotók: Vargosz
 
A csömöri gyülekezetben folyó misszióról korábbi cikkünkben olvashat.