Felújítások és fejlesztések állami támogatással

Megkezdődhet az egyházi ingatlanok fejlesztése és felújítása azokban a dunamelléki gyülekezetekben, amelyek sikeresen pályáztak állami támogatásra. Az összesen 12,3 milliárd forintos állami támogatásból 132 református gyülekezetben épülhetnek vagy újulhatnak meg templomok, parókiák és gyülekezeti házak, a támogatás kisebb részét pedig egy épülő gimnáziumra és az egyházkerületi székház felújítására fordítják.

Számos dunamelléki gyülekezet önerőből vágott bele egyházi ingatlanja felújításába, ám a munkálatokhoz szükséges teljes összeg nem állt rendelkezésre, másutt pedig, bár régóta elengedhetetlenné vált a felújítás, elkezdeni sem tudták volna külső segítség nélkül – számolt be érdeklődésünkre Szabó Ferenc lelkipásztor, a Dunamelléki Református Egyházkerület főjegyzője.

A kormány 2017. december 27-i kormányhatározatában döntött egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról. A Magyarországi Református Egyház összesen 27 milliárd 350 millió 880 ezer forintnyi állami támogatást kapott, a Dunamelléki Református Egyházkerület ebből 12 milliárd 380 millió forinttal gazdálkodhat.

A dunamelléki gyülekezetek összesen 8,75 milliárd forintnyi állami támogatáshoz jutnak, ebből templomokat, parókiákat és gyülekezeti házakat építhetnek, újíthatnak fel, vagy szükség esetén vásárolhatnak, a további 3,55 milliárd forintot pedig a Budafokon épülő református gimnáziumra, a helyi általános iskola kibővítésére, az egyházkerület székházának felújítási munkálataira, valamint az előző évben megkezdett templomépítések befejezésére fordítják.

Szabó Ferenc egyházkerületi főjegyző elmondta, a gyülekezetek a korábbi években az esperesi hivatalokon keresztül jelezhették, hogy milyen, zömmel már megkezdett, illetve megtervezett projektjeikhez igényelnének támogatást. Új templom építését tervezik több helyen, másutt gyülekezeti háznak és parókiának alkalmas épületet vásárolnak és alakítanak át. A legtöbb gyülekezet tehát felújításra vagy gyülekezeti ház, illetve parókia építésére fordítja az átlagosan 10 és 80 millió forint közé eső összeget.

Az állami támogatás részben azokat a gyülekezeteket segíti, amelyekben régóta nem nyílt lehetőség az ingatlanok szükséges renoválására, részben pedig azokat, ahol az újonnan szerveződött gyülekezetek – bár önfenntartók – önálló épületről külső segítség nélkül nem tudnak gondoskodni. Vannak olyan települések, ahol olcsóbb meglévő ingatlant vásárolni, mint újat építeni, és olyanok is, ahol a renoválással járó költségek nagysága miatt jobban megéri új épületet felhúzni a régi helyére. Ahogy a főjegyző fogalmazott, van olyan templom, ahol nincs fűtés, és van olyan parókia, amelynek falain átfúj a szél. A támogatással ez utóbbi gyülekezet is el tudja végezni a régóta esedékes felújítást, másutt az infrastruktúra fejlesztése segítheti a mielőbbi anyaegyházközséggé válást.

Szabó Ferenc hozzátette: gyülekezeteink életével és szolgálatával az adott település is épül szellemi és fizikai javakban. „A gyülekezeti bibliaórák, napközis gyermektáborok mellett egy-egy gyülekezeti ház otthont adhat bármely korosztály közösségi programjainak, a település lakói számára is nyitott előadásoknak vagy gondolatformáló beszélgetéseknek, hiszen a gyülekezet része a település közösségi életének. Mindezt korszerű módon, komfortos környezetet biztosítva. Ha egy templom és a környezete megszépül, az szintén az egész települést gazdagítja” – fogalmazott.

Összesen 7 új templom, 14 gyülekezeti ház és 4 parókia, további 5 településen pedig új gyülekezeti központ épül, amely magában foglalja a templomot, a gyülekezeti házat és a parókiát. Emellett 45 templomot, 22 gyülekezeti házat, 28 parókiát, valamint 9 gyülekezeti központot újítanak fel Dunamelléken.

A gyülekezeteknek 2019. december 31-ig kell lebonyolítaniuk a pályázatban foglalt vállalásaikat. A lebonyolításban az egyházközségek segítségére lesz az a közbeszerzési szakemberből, építészekből, ingatlanfejlesztőkből álló munkacsoport, amelyet az egyházkerület állított fel erre a célra.