DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. július 26. hétfő

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
1Kir 13 „Ellene szegült az Úr szavának...” (26). Ha már igent mondtunk Isten szavára és arra a szolgálatra, amit Urunktól kaptunk, akkor tudunk-e nemet is mondani arra, aki féltékenységből, irigységből, vagy kollegiális barátságnak ...
1Kir 13 „Ellene szegült az Úr szavának...” (26). Ha már igent mondtunk Isten szavára és arra a szolgálatra, amit Urunktól kaptunk, akkor tudunk-e nemet is mondani...
ApCsel 24,1–27   „Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak.” (25b. v.)           Alapigénk arról számol be, hogy Félix helytartó meghallgatta Pál apostol Kriszt...
ApCsel 24,1–27   „Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak.” (25b. v.)           Alapigénk...
1Móz 40,1-4Az egyiptomi király pohárnoka és fősütőmestere vétkezének az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen. Megharaguvék azért a fáraó az ő két főemberére, és fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöcbe, ahol fogva ...
1Móz 40,1-4Az egyiptomi király pohárnoka és fősütőmestere vétkezének az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen. Megharaguvék azért a fáraó az ő két főemberére, és fogságba vett...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Az istenképű ember istenképe

Íráson innen és túl

Felelősséggel tartozunk

Túrák és találkozások

Ami megtart

Elhunyt Regéczy-Nagy László

Dunamelléken

Kimondom nyíltan és baráti hangon

Az útravaló

A legtöbbre törekedni

Egységben az egyház ereje

Érteni a jelent, alakítani a jövőt

Pár-kapcsolatban

Kötődésre teremtve

Egyenlők, de nem egyformák

Receptek a jó házassághoz

Viharálló szerelem

A szövetség áldása

Az ígérettől a reményig

„Ezerszer is igen!”

Hogyan tovább?

Szóba hozzák

Gyakorlati segítség tanároknak

Áthidalni a digitális szakadékot

Milyen világra készítsük fel gyermekeinket?

Felzárkózás bezárkózás idején

Iskolai lelkigondozás karanténból

Gyermekeink

Már óvodás kortól

Az igazat kell hallaniuk

Elgyászolni valakit, aki nem jöhetett világra

A média és mi

Média: a repedezett tükör

Miért nem igazságos a média?

A média és mi: miért ragaszkodunk hozzá, ha hiteltelen?

Miből élünk?

Hálából fakad

További híreink

Csendben lét

Versenyfutás a kockás zászlóig

Gyerek kezébe való!

Van itt hely nálam

Legolvasottabb írásaink

Áldozatok voltak, nem bűnözők

Katolikus papból református lelkipásztor

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Megőrizni az irányítást
  • Az istenképű ember istenképe
  • A keresztyén könnyűzene útkereséséről

Portré

Az ökumené elkötelezettje
Pro Unitate in Christo díjjal tüntette ki az idei Ökumenikus Imahéten a Both Antal Teológiai és...
Olykor határokat feszeget, olykor hidakat épít, de minden esetben kilép a templomkerítésen kívülre, hogy olyanokat is elérjen, akiket korábban nem. Bóna Zoltán portréja.