DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. december 16. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Zsid 10,1–18 „Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam...” (7). Nem előzmények nélkül jelenik meg a tökéletes főpap, hogy felajánlja a mindenki megszentelésére egyszer és mindenkorra elégs...
Zsid 10,1–18 „Akkor ezt mondtam: Íme, itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam...” (7). Nem előzmények nélkül jelenik meg a tökéletes főpap, h...
Zsolt 33. „Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.” (1. v. Károli) Dávid korában az a zsidó, vagy Jahveista hitre tért pogány volt az igaz, aki komolyan vette Isten törvényét. Jézus, akinek a születés...
Zsolt 33. „Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret.” (1. v. Károli) Dávid korában az a zsidó, vagy Jahveista hitre tért pogány volt...
Jel 21,5És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek.
Jel 21,5És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Együttérzés és együttélés

„Te nagyon erősnek látsz engem”

A lelkész, aki az egész magyarságra hatott

Új egyházi óvodák nyílnak

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Nem a meghátrálás embere vagyok

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Hogy hiteles, készséges legyek

Békességem van az állandóságban, a változásban

Megvédem az enyéimet

Hogy másokat bátorítsak

Közösségben a közönnyel szemben

Inkább a szolgátok leszek

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

E nélkül nincs ünnep

A jövő: Jézus

Adventi hangsúlyok

Legolvasottabb írásaink

Nincs más megoldás

Férfias bevallások

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.

Hirdetés